Tag : Rig Veda X.84

Rig Veda X.84

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda X.84
Rig Veda X.84 Reg Weda 10.84.1 तवया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धर्षितामरुत्वः | तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि पर यन्तुनरो अग्निरूपाः || tvayā manyo sarathamārujanto harṣamāṇāso dhṛṣitāmarutvaḥ tighmeṣava āyudhā saṃśiśānā abhi pra yantunaro aghnirūpāḥ (Rig Veda