Tag : Shiva Purana

Satwika Purana

Bali Berbicara No comment
Satwika Purana
Satwika Purana Satwika Purana Satwika Purana adalah purana-purana yang memuat ajaran veda, Bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas indriya, melakukan perbuatan perbuatan yang bajik, bersemedi tentang Atman. Purana Satwika menggambarkan tentang