Tumpeng penyeneng

No comment 1577 views

Tumpeng penyeneng

Dasar aled pateh, medaging tumpeng 3, genah niya memucu telu, duur tumpenge susunin jejahitan penyeneng genep, ring ulon medaging woh-wohan, sesanganan, sampian canang genten, ring tebenan medaging kojong misi rerasmen.

author