GAMABALI | Tradisi Bali dan Budaya Bali

DETAIL ARTIKEL GAMABALI

GAMABALI | Tradisi Bali dan Budaya Bali

22-03-17 23:11:33

Sarasamuscaya

Mengenai isi dari sloka 1

   Sarasamuscaya Sloka 1

   Yadihasti tadanyatra yannehasti na tat kvacit.


   artinya:

   Anakku kamung Jayamejaya,

   salwiring wawarah yawat makapadarthang catur warga sawataranya, sakopanyasanya hana juga ya ngke, sangksepanya, ikang hana ngke, ya ika hana ing len sangkeriki, ikang tan hana ngke tan hana ikan ring len sangkeriki


   Terjemahan Kitab Sarasamuscaya sloka 1:

   Anakku Janamejaya, segala ajaran mengenai catur warga, asal-usulya maupun uraian artinya ada juga disini, kesimpulannya, segala yan terdapat disini, itu terdapat di tempat lain. yang tidak ada disini, itu tidak akan ada ditempat yang lain, lain daripada ini.

   Oh engkau bentengnya keluarga Bhatara, dalam lapangan dharma, artha, kama dan moksa, sebagaimana tertulis disini terdapat juga ditempat lain, dan apa yang tidak tercantum disini tidak akan dijumpai ditempat lain.


   Keterangan:

   - Carte (ca artha), merupakan tujuan kedua dari Catur Purusa Atha, yang terdisi atas: Dharma - Artha - Kama - Moksa

   - Bharatakatha, Sabha artinya sidang atau musyawarah. Bharatakatha kemungkinan besar yang dimaksud adalah mahabharata.

   - Catur Warga (empat kelompok), merupakan istilah lain untuk menyebut catur purusartha